+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Złóż wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Rozpoczęło się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Baza ma  na celu zebranie danych dotyczących wszystkich źródeł ciepła w budynkach. Dla budynków wspólnot mieszkaniowych ogrzewanych w sposób zbiorczy (np. kotłownia budynkowa, dostawa ciepła systemowego) deklarację składa zarządca (zarząd) wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast w przypadku budynków w których w poszczególnych lokalach funkcjonuje ogrzewanie indywidualne (etażowe) lub indywidualny podgrzew ciepłej wody (gazowy lub elektryczny podgrzewacz wody) deklarację składa właściciel danego lokalu. Na złożenie deklaracji wyznaczony jest termin 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2022 r. Każdy z naszych klientów, który będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, otrzyma wzór deklaracji wraz z kompletem dokumentów na zebranie wspólnoty mieszkaniowej w 2022 r. Uwaga: w przypadku zmiany sposobu ogrzewania w lokalu po dniu 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Osoby, które złożyły deklarację do CEEB w przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy otrzymują dodatek w podwyższonej wysokości.

Jeśli właściciel lokalu posiada profil zaufany lub e-dowód to najprościej złożyć deklarację w formie cyfrowej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (klikamy – Zaloguj się przez Węzeł Krajowy, aby złożyć deklarację). Deklarację można również złożyć w wersji papierowej w urzędzie gminy właściwym dla danego lokalu. 

Link do strony internetowej z wzorem wniosku i najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) w sprawie CEEB: link

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554. z późn. zm.) – link