+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Sprawdź, czy przysługuje Ci dodatek osłonowy

Warto złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Wprowadzony dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej, ogrzewania lokali, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w ośrodku pomocy społecznej. Osoby, które złożyły deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy otrzymują dodatek w podwyższonej wysokości.

Link: informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Link: wzór wniosku na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska