+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

WITAJ W NASZYM DOMOSTWIE

title-separator-small

Stworzyliśmy nowoczesną i innowacyjną firmę rodzinną, która opiera się na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników. Cechuje nas dynamika i elastyczność w działaniu.  Nasi klienci zawsze znajdują się w centrum zainteresowania. Dzięki temu w swojej wspólnocie mieszkaniowej czują się jak w rodzinnym domu.

SPOTKAŃ

1500+

ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

120+

WYPITYCH KAW

450+

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

99,9%

PROFESJONALIZM

title-separator-small

Nasz zespół to tworzą wysokiej klasy specjaliści z długoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz wiedzą nabytą między innymi w trakcie studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

BEZPIECZEŃSTWO

title-separator-small

Naszym zespołem kieruje licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja nr 17150). Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia wykupionego w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym wynosi 50.000 euro (ok. 200 tys. zł).

WYSOKA JAKOŚĆ

title-separator-small

We współpracy z naszymi partnerami oferujemy fachowe usługi w zakresie pogotowia awaryjnego (24h), utrzymania czystości i odśnieżania posesji, przeglądów technicznych oraz prowadzenia spraw windykacyjnych. Oferujemy możliwość spotkań z mieszkańcami również w godzinach popołudniowych zarówno w naszym biurze jak i w budynku wspólnoty.

UCZCIWOŚĆ

title-separator-small

Wspólnie z naszymi klientami podejmujemy najważniejsze decyzje np. o wysokości opłat za lokale i wyborze wykonawców prac remontowych. Poprzez podgląd on-line do rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej oraz kartoteki wspólnoty zapewniamy pełną przejrzystość finansową.

NOWE TECHNOLOGIE

title-separator-small

Właścicielom lokali udostępniamy bezpłatnie wgląd do kartoteki lokalu poprzez internet w ramach e-konta. Wykorzystujemy nowoczesne metody komunikacji np. pocztę elektroniczną oraz komunikator Skype. Z osobami nieposługującymi się językiem polskim oferujemy możliwość kontaktu w języku angielskim.

INNOWACJE

title-separator-small

Dzięki wdrażanym innowacjom oraz ciągłemu rozwojowi naszego zespołu możemy proponować naszym klientom najnowsze rozwiązania organizacyjne, prawne i techniczne w zakresie obsługi nieruchomości.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich:

„Techniczne umiejętności zarządcy nieruchomości – bezpieczny dom” – projekt szkoleniowy współfinansowany z środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Aktywacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu” – projekt stażu współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 7.2.

„Wsparcie dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa”  – projekt szkoleniowy współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2019, Podziałanie 8.2.3.

ul. Wolności 94 pokój 114, 41-800 Zabrze

+48 32 307 11 88

domostwo@domostwo.eu