+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

POZNAJ NASZE SUKCESY

title-separator-small

Wspólnie z naszymi klientami realizujemy projekty poprawiające stan techniczny i estetykę budynków. Optymalizujemy koszty obsługi nieruchomości. Bezpiecznie i uczciwie gospodarujemy środkami finansowymi.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

title-separator-small

Nasz zespół to tworzą wysokiej klasy specjaliści z długoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz wiedzą nabytą między innymi w trakcie studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPLA

title-separator-small

Dla poprawy efektywności wytwarzania i przesyłu energii zrealizowaliśmy wiele zadań obejmujących podłączenia budynków do sieci gazowej, budowę i modernizację kotłowni budynkowych, modernizację węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wspieramy również naszych klientów w pozyskiwaniu dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach.

DOBUDOWA KOMINÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

title-separator-small

Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy projekty w zakresie kompleksowej dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz przewodów spalinowych umożliwiających montaż kotłów gazowych w poszczególnych lokalach oraz poprawę komfortu mieszkańców.

PODNIESIENIE STANDARDU I ESTETYKI BUDYNKÓW

title-separator-small

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji w zakresie remontów instalacji elektrycznej, wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu systemów monitoringu, anteny zbiorczej oraz domofonów, a także malowania klatek schodowych i budowy altan śmietnikowych. Korzystamy z dotacji na renowację budynków ze środków będących w dyspozycji miejskich konserwatorów zabytków.

GWARANTUJEMY UCZCIWE ZASADY WSPÓŁPRACY

title-separator-small

Poprzez bezpłatny podgląd on-line do rachunku bankowego i e-kartoteki wspólnoty mieszkaniowej zapewniamy pełną przejrzystość finansową. Nie pobieramy opłat dodatkowych od naszych klientów. Opracowywane przez nasz zespół rozliczenia finansowe są przejrzyste i zrozumiałe.

OPTYMALIZUJEMY KOSZTY

title-separator-small

Przy współpracy z brokerem ubezpieczeniowym i brokerem energetycznym zapewniamy niskie koszty zakupu ubezpieczeń i energii dla naszych klientów. Współpracujemy z profesjonalnymi kancelariami w celu wypracowania najlepszych rozwiązywań skomplikowanych zagadnień prawnych.

WDRAŻAMY INNNOWACJE

title-separator-small

Oferujemy możliwość montażu polskiej produkcji wodomierzy z odczytem radiowym. W komunikacji z naszymi klientami korzystamy z profesjonalnego systemu ticketowego. Przy realizacji projektów staramy się oferować najnowocześniejsze rozwiązania.

ZAKUP I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ORAZ KOREKTA UDZIAŁÓW

title-separator-small

Wspieramy naszym klientów w procedurach zakupu nieruchomości np. w celu budowy parkingu, czy altany śmietnikowej. Pomagamy właścicielom przy zmianach udziałów nieruchomości wspólnej wymagających ponownego opracowania inwentaryzacji budowlanej. Współpracujemy z osobami zainteresowanymi nabyciem części wspólnych nieruchomości np. w celu przekształcenia strychu na lokal mieszkalny.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

title-separator-small

Dbamy o systematyczną realizację przeglądów technicznych przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego. Naszym zespołem kieruje licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja nr 17150). Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia wykupionego w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym wynosi 50.000 euro (ok. 200 tys. zł).

ul. Wolności 94 pokój 114, 41-800 Zabrze

+48 32 307 11 88

domostwo@domostwo.eu