+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Nasze sukcesy remontowe w roku 2020

Pomimo licznych ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 w 2020 r. zrealizowaliśmy następujące roboty budowlano – remontowe i instalacyjne w budynkach naszych klientów – wspólnot mieszkaniowych:

 • Kompleksowy remont budynku mieszkalnego współfinansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach premii remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego obejmujący: termoizolację ścian i stropu ostatniej kondygnacji, izolację i ocieplenie fundamentów wraz z wymianą okien, wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, montaż instalacji anteny zbiorczej, budowę chodnika, przyłączenie budynku do sieci gazowej, budowę pionów instalacji gazowej na klatkach schodowych, dobudowę indywidualnych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchni i łazienek oraz zbiorczych przewodów powietrzno – spalinowych umożliwiających montaż kotłów gazowych, likwidację przewodów dymowych oraz przebudowę kominów ponad dachem
 • Modernizacja węzła centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworu trójdrożnego i systemu automatyki pogodowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej umożliwiającej odpowiedni dobór urządzeń oraz mocy zamówionej u dostawcy ciepła
 • Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi wewnętrznej i chodnika
 • Kompleksowy remont dachu (dachówka ceramiczna zakładkowa) wraz z przemurowaniem kominów z cegły klinkierowej
 • Podłączenie budynku do sieci gazowej w ramach umowy przyłączeniowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie pionu gazowego na klatce schodowej. Pierwsi mieszkańcy mogą już zawierać umowy na dostawę gazu do dla potrzeb przygotowywania posiłków, ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody
 • Wykonanie ogrodzenia dwóch działek na których posadowione są budynki wspólnot mieszkaniowych
 • Wymiana pionów instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • Montaż wodomierzy lokalowych z odczytem radiowych
 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach, w tym montaż wyłączników przeciwpożarowych prądu oraz montaż nowoczesnego oświetlenia w technologii LED
 • Budowa altany śmietnikowej zapewniającej odpowiednie warunki do segregacji odpadów 
 • Wymiana instalacji domofonowych oraz wkładek do drzwi w systemie „jednego klucza”
 • Drobne prace ogólnobudowlane i instalacyjne np. wymiana ław kominiarskich, renowacja tynków
 • Wykonanie dokumentacji technicznej np. audytów, certyfikatów energetycznych, projektów budowlanych.

W każdym roku działamy na rzecz poprawy stanu technicznego budynków, wzrostu wartości nieruchomości oraz zwiększenia efektywności energetycznej. O naszych sukcesach w 2019 r. możesz przeczytać tutaj. Podłączenie budynków do sieci gazowej wpłynęło pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji.