+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Nasze sukcesy remontowe w roku 2019

Nasze sukcesy w 2019 r.

Najważniejsze roboty budowlano – remontowe i instalacyjne wykonane w budynkach naszych klientów – wspólnot mieszkaniowych w 2019 r.:

 • Termoizolacja budynku mieszkalnego współfinansowana ze środków Skarbu Państwa w ramach premii remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Częściowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów oraz izolacją i ociepleniem fundamentów (2 etap prac)
 • Podłączenie dwóch budynków do sieci gazowej w ramach umowy przyłączeniowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie pionu gazowego na klatce schodowej. Pierwsi mieszkańcy zawarli już umowy na dostawę gazu do dla potrzeb przygotowywania posiłków, ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody
 • Remont dachu (dachówka ceramiczna zakładkowa) wraz z przemurowaniem kominów z cegły klinkierowej
 • Renowacja trzech zabytkowych drzwi do budynków współfinansowana ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej
 • Izolacja i ocieplenie fundamentów współfinansowana ze środków Polskiej Grupy Górniczej SA w ramach „szkód górniczych”
 • Zakup działki gruntu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
 • Budowa miejsc postojowych
 • Wymiana pionów instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • Wymiana okien na klatkach schodowych, piwnicach i strychach
 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach, w tym montaż wyłączników przeciwpożarowych prądu oraz montaż nowoczesnego oświetlenia w technologii LED
 • Montaż instalacji anteny zbiorczej i systemu monitoringu
 • Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym
 • Montaż wodomierzy lokalowych
 • Wymiana instalacji domofonowych oraz wkładek do drzwi w systemie „jednego klucza”
 • Drobne prace ogólnobudowlane i instalacyjne
 • Wykonanie dokumentacji technicznej np. audytów, certyfikatów energetycznych, projektów budowlanych.

Powyższe prace miały na celu poprawę stanu technicznego budynków, wzrost wartości nieruchomości oraz poprawę efektywności energetycznej. Podłączenie budynków do sieci gazowej wpłynęło pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji.

Grafika: © Designed by Pressfoto / Freepik