+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Deweloper i zarządca nieruchomości to potencjalni partnerzy. Dlatego też, proponujemy deweloperom nawiązanie współpracy jeszcze przed sprzedażą pierwszego lokalu. Pozwala to na skorzystanie z zapisu art. 18 ust. 2 Ustawy o własności lokali i powierzenie zarządu nieruchomością wspólną profesjonalnemu zarządcy nieruchomości w formie zapisu w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości.

Dlaczego wspólnota mieszkaniowa powinna wybrać naszą ofertę?

Po pierwsze,
Deweloper oczekuje jak najszybszego zakończenia budowy i sprzedaży lokali klientom. Wielu potencjalnych klientów firm deweloperskich pyta o wysokość przyszłych opłat z tytułu użytkowania lokalu i sposoby rozliczeń mediów (np. wody, centralnego ogrzewania). Dzięki współpracy z naszą firmą deweloper jest w stanie odpowiedzieć na tego typu pytania.

Po drugie,
Klient częściej decyduje się na zakup lokalu w nieruchomości w której znane są już podstawowe sposoby rozliczeń mediów i wysokość opłat. Unika w ten sposób ryzyka ewentualnych sporów z nieznanymi mu na etapie zakupu lokalu sąsiadami w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej.

Po trzecie,
Na wszystkich właścicielach budynku (deweloper od momentu sprzedaży pierwszego lokalu do chwili sprzedaży ostatniego lokalu jest wspówłaścicielem nieruchomości i członkiem wspólnoty mieszkaniowej) ciąży odpowiedzialność z tytułu prawa budowlanego i podatkowego (np. przeglądy techniczne, składanie deklaracji podatkowych) oraz odszkodowawcza z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z nieruchomością wspólną.

 

Dlaczego deweloper powinien współpracować z firmą Domostwo ?

Po pierwsze, posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi w wyniku procesu deweloperskiego. Po drugie, jesteśmy elastyczną firmą, która potrafi sprostać oczekiwaniom każdego klienta. Po trzecie, gwarantujemy, że każdy deweloper będzie usatysfakcjonowany konkurencyjnymi cenami naszych usług i wysoką jakość obsługi.

Gdy deweloper nawiązuje współpracę z zarządcą nieruchomości przed rozpoczęciem sprzedaży lokali umożliwia sprawne zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej oraz wpływa na zdynamizowanie procesu sprzedaży lokali. Umożliwia to przyśpieszenie czasu realizacji projektu deweloperskiego. Jednocześnie deweloper nawiązując współpracę z zarządcą nieruchomości ogranicza ryzyko związane z funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, która powstaje z mocy prawa z chwilą sprzedaży pierwszego lokalu w danej nieruchomości.