+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Nasze sukcesy remontowe w roku 2022

W roku 2022 r. zrealizowaliśmy następujące roboty budowlano – remontowe i instalacyjne w budynkach naszych klientów – wspólnot mieszkaniowych:

 • Kompleksowy remont budynku mieszkalnego współfinansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach premii remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego obejmujący: termoizolację ścian i stropu ostatniej kondygnacji, izolację i ocieplenie fundamentów, modernizację przewodów kominowych wraz z montażem instalacji anteny zbiorczej i budową chodnika
 • Kompleksowy remont budynku mieszkalnego współfinansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach premii remontowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego obejmujący: termoizolację stropu ostatniej kondygnacji, remont dachu i kominów, przyłączenie budynku do sieci gazowej, budowę wewnętrznej instalacji gazowej, budowę kotłowni gazowej centralnego ogrzewania, montaż instalacji anteny zbiorczej i domofonowej, wymianę okien w piwnicach oraz remont klatki schodowej wraz z remontem schodów
 • Kompleksowy remont elewacji budynku mieszkalnego i malowaniem konstrukcji i poręczy balkonów
 • Podłączenia budynków do sieci gazowej w ramach umów przyłączeniowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych na klatkach schodowych i modernizacja przewodów kominowych w oparciu o projekty budowlane. Remonty umożliwiły właścicielom lokali doprowadzenie instalacji gazowej do mieszkań oraz montaż kotłów gazowych dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej
 • Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku na trójfazową w celu umożliwienia zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne
 • Modernizacja kotłowni węglowej centralnego ogrzewania – zakup nowoczesnego kotła węglowego 5 klasy, spełniającego wymogi „uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego”
 • Malowanie klatek schodowych
 • Montaż instalacji monitoringu
 • Wyburzenie budynku gospodarczego
 • Wymiana pionów instalacji wodnokanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • Montaż wodomierzy lokalowych z odczytem radiowych
 • Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach, w tym montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz montaż nowoczesnego oświetlenia w technologii LED
 • Wymiana instalacji domofonowych oraz wkładek do drzwi w systemie „jednego klucza”
 • Drobne prace ogólnobudowlane i instalacyjne np. montaż poręczy, renowacja tynków
 • Wykonanie dokumentacji technicznej np. audytów remontowych, świadectw charakterystyki energetycznej i projektów budowlanych

W każdym roku realizujemy projekty na rzecz poprawy stanu technicznego budynków, zwiększenia efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji. Zrealizowane działania  pozytywnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i wzrostu wartości nieruchomości