+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

ABC dotacji do ogrzewania mieszkań

W celu ograniczenia negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła zostały podjęte liczne inicjatywy ustawodawcze. Obecnie obowiązują następujące zasady udzielania wsparcia w tym zakresie:

  • zakup ciepła systemowego (zbiorcze centralne ogrzewanie) – obniżenie stawki VAT (z 23% do 5 %), ochrona taryfowa oraz rekompensaty dla wytwórców ciepła,
  • indywidualne (lokalowe) i zbiorcze (kotłownia budynkowa) ogrzewanie gazowe i elektryczne – ochrona taryfowa (ceny regulowane),
  • indywidualne (lokalowe) i zbiorcze (kotłownia budynkowa) ogrzewanie na paliwo stałe (węgiel, pelet) i olej opałowy – wypłata indywidualnych dodatków, po złożeniu wniosku.

Dodatkowo każdy z właścicieli lub najemców lokali może skorzystać z wsparcia na dotychczasowych zasadach w ramach systemu pomocy społecznej np. dodatek mieszkaniowy. Szczegółowych informacji udzielają właściwe dla danej gminy/miasta ośrodki pomocy społecznej.