+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Złóż wniosek o dodatek węglowy

W dniach od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest indywidualne ogrzewanie etażowe (np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe) lub zbiorcza kotłownia centralnego ogrzewania obsługiwana przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową. Źródło ciepła powinno być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wypłata dodatku nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych. Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wnioski o dodatek węglowy należy składać w urzędzie gminy (miasta) właściwym geograficznie dla nieruchomości. Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski.

Link do strony internetowej z wzorem wniosku: link

Link do strony internetowej z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ): link

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692): link