+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Organizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2022 r.

Przypominamy, że nadal obowiązuje stan epidemii COVID-19. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) o następującej treści: „Jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania (…) właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

Ministerstwo Finansów przedłużyło termin składania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych CIT za ubiegły rok do dnia 30 czerwca 2022 r.

Dlatego też, w trosce o zdrowie naszych klientów, od lutego, po konsultacjach z zarządami wspólnot mieszkaniowych, przekazujemy uchwały roczne pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów. W uzasadnionych sytuacjach planujemy organizację zebrań wspólnot mieszkaniowych w okresie od kwietnia do czerwca. Takie działanie pozwoli na znaczne ograniczenie ryzyka epidemiologicznego.

Grafika: © Designed by rawpixel.com / Freepik