+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Skorzystaj z ulgi na zabytki

Z nowej ulgi na zabytki mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele lokali w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W rozliczeniu podatkowym za rok 2022 (wypełnianym w 2023 r.) można odliczyć od podatku 50 proc. kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy (koszty remontów) oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, dotyczące zabytku np. wymianę okien w lokalu po uzyskaniu i zrealizowaniu zaleceń konserwatora zabytków. Z rejestrem budynków znajdujących się w ewidencji zabytków można zapoznać się na stronie właściwego geograficznie urzędu gminy (miasta).

 

Podstawa prawna: art 26hb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128. z późn. zm.) – link

Link do rządowej strony internetowej z poradnikiem do pobrania – link