+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Start Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Baza ma  na celu zebranie danych dotyczących wszystkich źródeł ciepła w budynkach. Dla budynków wspólnot mieszkaniowych ogrzewanych w sposób zbiorczy (np. kotłownia budynkowa, dostawa ciepła systemowego) deklarację składa zarządca (zarząd) wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast w przypadku budynków w których w poszczególnych lokalach funkcjonuje ogrzewanie indywidualne (etażowe) deklarację składa właściciel danego lokalu. Na złożenie deklaracji wyznaczony jest termin 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2022 r. Każdy z naszych klientów, który będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, otrzyma wzór deklaracji wraz z kompletem dokumentów na zebranie wspólnoty mieszkaniowej w 2022 r. Uwaga: w przypadku zmiany sposobu ogrzewania w lokalu po dniu 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Deklarację można złożyć w wersji papierowej w urzędzie gminy właściwym dla danego lokalu lub w formie cyfrowej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Link do strony internetowej z wzorem wniosku i najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) w sprawie CEEB: link

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554. z późn. zm.) – link