+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Odwołujemy zebrania Wspólnot Mieszkaniowych

W związku z epidemią COVID-19, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) o następującej treści: „Jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania (…) właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanuodstąpiliśmy od zwoływania zebrań wspólnot mieszkaniowych. Mając jednak na uwadze dalszy, co najmniej kilkumiesięczny, okres trwania epidemii COVID-19 oraz ze względu na konieczność prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych proponujemy podejmowanie uchwał właścicieli w trynie indywidualnego głosowania. Od stycznia br., po ustaleniu szczegółów z zarządami poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, systematycznie przekazujemy komplety dokumentów właścicielom lokali.

 

Grafika by YusufSangdes © Freepik