+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Zmiany w ustawie o własności lokali w 2020 r.

Polskie prawo dotyczące własności lokali mieszkalnych i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego (Dział IV, Współwłasność, art. 191-221) oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W ostatnim czasie wprowadzono kilka nowelizacji ustawy o własności lokali. Najważniejsze zmiany dotyczyły podziału na tzw. „małe i duże wspólnoty mieszkaniowe” oraz pracy zarządów wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19 „jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy KC i KPC o współwłasności”. Konsekwentnie, art. 20 ust. 1  otrzymał brzmienie: „Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu”. Warto podkreślić, że w tekście ustawy ogłoszonym w 1994 r. obowiązek wyboru zarządu spoczywał na właścicielach nieruchomości w której było więcej lokali niż 10 (w późniejszych latach więcej lokali niż 7). Natomiast obecnie zasadę jednomyślności w podejmowaniu kluczowych decyzji stosuje się wyłącznie w stosunku do nieruchomości w których są tylko 2 lub 3 lokale. Pozwoli to w znaczący sposób uprościć (decyzje większością głosów zamiast jednogłośnie) podejmowanie decyzji w wielu wspólnotach mieszkaniowych w których jest od 4 do 7 lokali.

Dodatkowo w ramach pakietu ustaw związanych z epidemią COVID-19 wprowadzono możliwość podejmowania uchwał przez zarząd wspólnoty m.in. z wykorzystaniem środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem ustawy o własności lokali (Dz. U. 2020, poz. 532).