+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Zasady przekształcanie użytkowania wieczystego we własność

Zasady przekształcanie użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zostali właścicielami lub współwłaścicielami działek. Dotyczy to zarówno użytkowników, którzy posiadają domy jednorodzinne, jak i mieszkania. W sumie reforma obejmie około 2,5 miliona rodzin. Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej jest zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (np. burmistrza lub prezydenta miasta), które również określi wartość opłaty przekształceniowej. Zaświadczenia zostaną przesłane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z art 20 ust. 1. ustawy opłatę za użytkowanie wieczyste w 2019 r. można wnieść do 29 lutego 2020 r.

Link do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów.