+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Otrzymaliśmy 30 tys. zł dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Otrzymaliśmy 30 tys. zł dotacji z Wydziału Ekologii Urzędu Miasta w Zabrzu dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa, która jest administrowana przez naszą firmę, wykonała kompleksowy remont kotłowni. W ramach remontu piece węglowe zostały zastąpione nowoczesnymi kotłami gazowymi. Dodatkowo zamontowano system automatyki pogodowej ułatwiający sterowanie kotłownią oraz wymieniono poziom instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy wraz z montażem nowoczesnych zaworów podpionowych. Po remoncie w budynku zamieszkałym przez 60 rodzin zostały obniżone koszty centralnego ogrzewania oraz osiągnięto efekt ekologiczny związany z obniżeniem emisji spalin.

Bezpośrednio po zakończeniu remontu w 2016 r., został złożony wniosek do Wydziału Ekologii Urzędu Miasta w Zabrzu o przyznanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania w budynku na ekologiczne. Po rozpatrzeniu wniosku w 2018 r. Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dotację w wysokości 30 tys. zł. Środki te zostały wydatkowane w ramach funduszu remontowego na dalszą modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku, co powinno znacząco obniżyć koszty zakupu paliwa gazowego w kolejnym sezonie grzewczym.