+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Podwyżka ceny wody w Zabrzu

Podwyżka ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków w Zabrzu

Na wniosek Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (spółka komunalna – 100 % własności Gminy Zabrze) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (państwowa osoba prawna odpowiedzialna za krajową gospodarkę wodną) zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrze. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 1 czerwca 2018 r. i obowiązuje od dnia 9 czerwca 2018 r. W efekcie cena wody i odprowadzania ścieków przez najbliższe 12 miesięcy dla gospodarstw domowych wynosi 15,80 zł/m3 (wzrost o 3,95 %).

Szczegółowe informacje o taryfie na stronie ZPWiK sp. z o.o.

Grafika © Freepik