+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

"Natura dla wody" - hasło Światowego Dnia Wody 2018

W dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie prawidłowej gospodarki wodnej dla obecnych mieszkańców naszej planety oraz ochronę zasobów wody dla przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. 

W Polsce w latach 1989 – 2018 o ok. 1/3 zmniejszyło się zużycie wody na mieszkańca. Było to efektem zarówno dużych infrastrukturalnych inwestycji, w tym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej, jak i też tysięcy inwestycji np. wspólnot mieszkaniowych w wymianę instalacji wodnej w budynkach. Pomimo wielu sukcesów nadal musimy dbać o dalszą poprawę skuteczności i efektywności wykorzystania wody, która jest najcenniejszym zasobem na Ziemi.

Zapraszamy do lektury Raportu Głównego Inspektora Sanitarnego o stanie wody pitnej w Polsce