+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Zapraszamy do lektury ...

 

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o kaucjach mieszkaniowych

Zapraszamy do lektury naszego recenzowanego artykułu naukowego pt. Konsekwencje wdrażania innowacji w polskim systemie prawnym na przykładzie normy prawnej „kaucji mieszkaniowej”. Artykuł ukazał się w Kwartalniku Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia,  który znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuł przedstawia historię kaucji mieszkaniowej, a także problematykę zwrotu i jej rewaloryzacji. Warto podkreślić, że kaucja mieszkaniowa to pieniężne zabezpieczenie uiszczane przez najemcę dla wynajmującego lokal celem zabezpieczenia utrzymania lokalu w należytym stanie. W przypadku, gdy najemca nie zapłaci w przyszłości czynszu albo uszkodzi elementy lokalu wynajmujący może wykorzystać kaucję na pokrycie szkód, bez konieczności odwoływania się do sądu. Wykorzystanie kaucji następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia najemcy.

Link do artykułu: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, Nr 1/2018