+48 32 307 11 88 domostwo@domostwo.eu

Nie pal śmieci!

Nie pal śmieci – uwolnij siebie i sąsiadów od smogu

Jedną z przyczyn wielokrotnego przekroczenia dopuszczalnych norm powietrza zimą jest spalanie w domowych piecach śmieci i odpadów. Dym powstały w wyniku spalaniu plastikowych opakowań, gumy, podkładów kolejowych, ram okien, mebli, tworzyw sztucznych, płyt wiórowych i tkanin zawiera dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, kadm, nikiel, ołów, rtęć, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Ze względu na niską wysokość kominów dym osiada bezpośrednio w naszym najbliższym otoczeniu – na trawnikach, ubraniach, samochodach i ogrodach. Szkodliwe substancje są przyczyną licznych chorób, zwłaszcza u dzieci. Mogą powodować nowotwory, kaszel, duszności i alergie.

Szybko się może również okazać, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, trzeba będzie wydać na remont zasmołowanego komina oraz leczenie siebie i swoich bliskich. Warto pamiętać, że w ramach ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi śmieci można wyrzucić po prostu do kontenera na odpady.

Przestrzegajmy tych zasad – to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!

Grafika © Freepik